Publikime

Publikimenga HTM

HTM Shpk ka realizuar publikimet:

HTM - Formulari i Aplikimit (këtu)

HTM - Kontratë me Klientin (këtu)

HTM - Të drejtat dhe detyrimet e Palëve (këtu)

HTM - Internet (këtu)

HTM - Proceduara e Certifikimit (këtu)

HTM - Formulari i Ankimit/Apelimit (këtu)

HTM - Grupet e Sigurimit (këtu)

HTM - Lista e Personelit qe kerkon te certifikohet nepermjet punedhenesit (këtu)

HTM - Proceduar e ankesave dhe apelimeve (këtu)